ஆசிரியர்கள் Online Training தகவல்களை EMIS வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வது எவ்வாறு? - Step By Step Video - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, December 27, 2021

ஆசிரியர்கள் Online Training தகவல்களை EMIS வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்வது எவ்வாறு? - Step By Step Video

 


SMC/ SMDC Training - Important Links

SMC/ SMDC Training Course For Teachers & Headmasters – Step By Step Video - Click Here


SMC - பள்ளிமேலான்மைக் குழு உறுப்பினர்களுக்கான பயிற்சியில் எவ்வாறு கலந்து கொள்வது ? - Click Here


SMC/SMDC Attendance Form - பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கான வருகைப்பதிவேடு படிவம் - PDF - Click Here


SMC and SMDC School Level Training Videos - Click Here


SMC தொகையை பள்ளிகள் செலவிடுதல் - Primary & Upper Primary - நெறிமுறைகள்! - SPD Proceedings - Click Here


SMC - தீர்மானம் & செயல் திட்டம் அடுத்தடுத்த 2,3 பக்கங்களை merge செய்து EMIS -யில் photo upload செய்வது எப்படி? - Click Here


Emis website இல் பதிவேற்றம் செய்ய- பள்ளி மேலாண்மைக்குழு மாதிரி செயல்திட்டம் - SMC Action Plan Model - Click Here


Post Top Ad