தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் விடுப்பு விதிகள் / நடத்தை விதிகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள்! - Leave, Conduct, Disciplinary Rules - Full Details - Asiriyar.Net

Monday, March 13, 2023

தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் விடுப்பு விதிகள் / நடத்தை விதிகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள்! - Leave, Conduct, Disciplinary Rules - Full Details

 
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களின் விடுப்பு விதிகள் / நடத்தை விதிகள் / ஒழுங்கு நடவடிக்கை விதிகள்!!


வெளியீடு: தமிழ்நாடு அரசின் வணிக வரித்துறை - மதுரை பிரிவு!!!


இந்த தகவலை அனைவருக்கும் பகிருங்கள்


Click Here to Download - Leave, Conduct, Disciplinary Rules - PdfPost Top Ad