கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு அமில வளர்சிதை மாற்றத்தின் கட்டுப்பாடு பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தவர் (Mechanism and Regulation of the Cholesterol and Fatty Acid Metabolism) - ஃபியோடர் ஃபெலிக்ஸ் கொன்ராட் லைன் (Feodor Felix Konrad Lynen) மறைந்த தினம் - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, August 6, 2018

கொழுப்பு மற்றும் கொழுப்பு அமில வளர்சிதை மாற்றத்தின் கட்டுப்பாடு பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தவர் (Mechanism and Regulation of the Cholesterol and Fatty Acid Metabolism) - ஃபியோடர் ஃபெலிக்ஸ் கொன்ராட் லைன் (Feodor Felix Konrad Lynen) மறைந்த தினம்Post Top Ad