ஆகஸ்ட் 06 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, August 6, 2018

ஆகஸ்ட் 06 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

லைசோசைம், "பெனிசிலியம் நொட்டேடம் (Penicillium notatum)" என்ற பூஞ்சையிலிருந்து "பெனிசிலின் மருந்து" பிரித்தெடுத்தவர்- சர் அலெக்ஸாண்டர் ஃபிளெமிங் (Sir Alexander Fleming) பிறந்த தினம்
Post Top Ad