ஆகஸ்ட் 23 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Wednesday, August 22, 2018

ஆகஸ்ட் 23 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

ஆகஸ்ட்-23.    கிராபீன் (graphene) பற்றி ஆய்வு செய்தவர்- கொன்சிட்டாண்ட்டின் நோவோசியெலோவ் (Konstantin Sergeevich Novoselov) பிறந்த தினம்.Post Top Ad