ஆகஸ்ட்-21. சந்திரசேகர் எல்லை, சந்திரசேகர் உராய்வு, சந்திரசேகர் துருவமுனைப்பு, சந்திரசேகர்-கெண்டல் செயல்பாடு கண்டுபிடித்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்- சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் (Subrahmanyan Chandrasekhar) மறைந்த தினம். - Asiriyar.Net

Tuesday, August 21, 2018

ஆகஸ்ட்-21. சந்திரசேகர் எல்லை, சந்திரசேகர் உராய்வு, சந்திரசேகர் துருவமுனைப்பு, சந்திரசேகர்-கெண்டல் செயல்பாடு கண்டுபிடித்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்- சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர் (Subrahmanyan Chandrasekhar) மறைந்த தினம்.

Post Top Ad