ஆகஸ்ட் 21 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Tuesday, August 21, 2018

ஆகஸ்ட் 21 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

கூகுள் தேடல் இயந்திரத்தின் நிறுவனர்களில் ஒருவர்- செர்ஜே  கலாயோவிச் பிரின்(Sergey Mikhaylovich Brin) பிறந்த தினம்.


CLICK HERE TO READ MORE 》》》

Post Top Ad