ஆகஸ்ட் 16 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Thursday, August 16, 2018

ஆகஸ்ட் 16 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

லிப்மன் வண்ண ஒளிப்படக்கலை, 3-D வண்ணபுகைப்படம், நுண்புழை மின்னழுத்தமானி உருவாக்கியவர்- கேப்ரியல் லிப்மன் (Gabriel Lippmann) பிறந்த தினம். ...Post Top Ad