ஆகஸ்ட் 14 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Tuesday, August 14, 2018

ஆகஸ்ட் 14 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

ஆகஸ்ட்-14. காந்த புலங்களை உருவாக்கும் தன்மை மின்சாரத்திற்கு உண்டு என்றும், அலுமினியம் உலோகத்தை பிரித்தெடுத்தவர்- ஆன்சு கிருத்தியான் ஆர்ஸ்டெட் (Hans Christian Orsted) பிறந்த தினம்.Post Top Ad