ஆகஸ்ட் 13 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Monday, August 13, 2018

ஆகஸ்ட் 13 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

இன்சுலினில் உள்ள அமினோ அமில வரிசை, நியூக்கிளிக் அமிலத்தின் சங்கிலித் தொடர் வரிசை கண்டறிந்தவர்- ஃபிரெட்ரிக் சேங்கர் (Frederick Sanger) பிறந்த தினம்Post Top Ad