10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு மாணவர்கள் மாணவர்களின் கல்வித் தகுதி பள்ளிகளின் வாயிலாக வேலைவாய்ப்பு துறையில் பதிவு செய்தல் அறிவுரைகள் - செயல்முறைகள் - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, October 14, 2020

10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு மாணவர்கள் மாணவர்களின் கல்வித் தகுதி பள்ளிகளின் வாயிலாக வேலைவாய்ப்பு துறையில் பதிவு செய்தல் அறிவுரைகள் - செயல்முறைகள்

 


10 மற்றும் 12ம் வகுப்பு மாணவர்கள்  மாணவர்களின் கல்வித் தகுதி பள்ளிகளின் வாயிலாக  வேலைவாய்ப்பு துறையில் பதிவு செய்தல் அறிவுரைகள் - செயல்முறைகள்

Recommend For You

Post Top Ad