6 முதல் 12 வகுப்பு வரை மதிப்பீடு சார்ந்த வினாடி வினா நடத்துதல் - வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Wednesday, July 3, 2024

6 முதல் 12 வகுப்பு வரை மதிப்பீடு சார்ந்த வினாடி வினா நடத்துதல் - வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் - SPD Proceedings

 உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் மூலம் 6 முதல் 12 வகுப்பு வரை மதிப்பீடு சார்ந்த வினாடி வினா நடத்துதல் - வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் - SPD & DSE இணைச் செயல்முறைகள்!


Click Here to Download - Hi Tech Lab Quiz Program - Instructions - SPD Proceedings - PdfPost Top Ad