2024-25 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பள்ளி மானியம் 50% விடுவிப்பு - SPD Proceedings - Asiriyar.Net

Monday, July 1, 2024

2024-25 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான பள்ளி மானியம் 50% விடுவிப்பு - SPD Proceedings

 
2024-2025 ஆம் நிதியாண்டு அரசு பள்ளிகளுக்கு பள்ளி மானியத் தொகை ( Composite School Grant ) முதல் கட்டமாக 50 % நிதியை மாவட்டங்களுக்குப் பகிர்ந்தளித்தல் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வழங்குதல் . சார்பு ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் 


Click Here to Download - Composite school grant 24-25 - SPD Proceedings - Pdf
Post Top Ad