"எண்ணும் எழுத்தும்" - வகுப்பறை களங்கள் (Ennum Ezhuthum - Classroom Corners) - Asiriyar.Net

Wednesday, May 24, 2023

"எண்ணும் எழுத்தும்" - வகுப்பறை களங்கள் (Ennum Ezhuthum - Classroom Corners)

 *எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறை களங்கள் (Ennum Ezhuthum - Classroom Corners)...*

✍🏻✍🏻✍🏻 *எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறை* ✍🏻✍🏻✍🏻 


🏵️ *களங்கள்*🏵️


   ☀️ *தமிழ்* ☀️


1. பாடல் களம் 

2. கதைக் களம்

3. படித்தல் களம் 

4. படைத்தல் களம்

5. செயல்பாட்டுக் களம் 


🌟 *English*🌟


1. Song corner 

2. Story corner

3. Reading corner

4. Activity corner

5. Craft corner


💫 *கணக்கு* 💫


1. பாட்டுக் களம் 

2. கலையும் கைவண்ணம்

3. பொம்மலாட்டக் களம்

4. செயல்பாட்டுக் களம் 

5. வினாடி வினா 

6. பேச்சும் தனி நடிப்பும் .. 


✅ *வகுப்பறையில் ஒருங்கிணைக்கும் போது சில களங்கள் பொதுவானதாக உள்ளது..*


🏵️ *வகுப்பறை களங்கள்* 🏵️

1. பாடல் களம் / Song corner 

2. கதைக் களம்/ Story Corner

3. படித்தல் களம் / Reading Corner 

4. படைத்தல் களம் / Creativity Corner 

5. செயல்பாட்டுக் களம் / Activity Corner

6. கலையும் கைவண்ணமும் / Art and Craft Corner

7. பொம்மலாட்டக் களம் / Puppet Corner 

8. வினாடி வினா களம் / Quiz Corner

9. பேச்சும் தனி நடிப்பும் / Speech and Mono Acting Corner


Click Here to Download - Ennum Ezhuthum - Classroom Corners - Pdf


Post Top Ad