"இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும்" உட்பட - TETO JAC முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்! - Asiriyar.Net

Friday, April 22, 2022

"இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய வேண்டும்" உட்பட - TETO JAC முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்!

 

இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ~மத்திய அரசுக்கு இணையான ஊதியம்~ என்பதை திருத்தம் செய்து தேர்தல் வாக்குறுதியின்படி "இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாடுகளை களைய" வேண்டும்-


தமிழ்நாடு தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பின் (டிட்டோஜாக்) உயர்மட்டக்குழு முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றம்!
Click Here To Download - TETO JAC Resolution - PdfPost Top Ad