பணி நிரவல் கலந்தாய்வு - ஆசிரியர்களுக்கு IFHRMS முறையில் ஊதியம் - விவரங்கள் அனுப்பக் கோரி உத்தரவு - Proceedings - Asiriyar.Net

Thursday, April 28, 2022

பணி நிரவல் கலந்தாய்வு - ஆசிரியர்களுக்கு IFHRMS முறையில் ஊதியம் - விவரங்கள் அனுப்பக் கோரி உத்தரவு - Proceedings

 

பணி நிரவல் கலந்தாய்வில் கூடுதல் தேவை உள்ள பணியிடங்களை தெரிவு செய்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு IFHRMS முறையில் ஊதியம் வழங்கும் பொருட்டு விவரங்கள் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!!


Post Top Ad