உங்கள் குழந்தை எப்படி வளர்கிறது...? - Asiriyar.Net

Wednesday, August 22, 2018

உங்கள் குழந்தை எப்படி வளர்கிறது...?
* குறைகூறி வளர்க்கப்படும் குழந்தை வெறுக்க கற்றுக்கொள்கிறது...

* அடக்கி வளர்க்கபடும் குழந்தை சண்டையிடக் கற்றுக்கொள்கிறது...

* கேலி செய்யபடும் குழந்தை வெட்கத்தோடு வளர்கிறது...

* அவமானப்படுத்தபடும் குழந்தை குற்றவாளி ஆகிறது...

* ஊக்குவிக்கப்படும் குழந்தை மனதிடம் பெறுகிறது. சின்ன விசயத்துக்கும் கைகொடுத்து பாராட்டுங்க...

* புகழப்படும் குழந்தை பிறரை மதிக்க கற்றுக் கொள்கிறது...

* நேர்மையை கண்டு வளரும் குழந்தைநியாயத்தை கற்றுக்கொள்கிறது...

* பாதுகாக்கபடும் குழந்தை நம்பிக்கை பெறுகிறது...

* நட்போடு வளரும் குழந்தை உலகத்தை  நேசிக்க கற்றுக்கொள்கிறது...

*  4,5 வயதில் குழந்தைக்கு நன்மை,தீமையை பற்றி சொல்லி தரவேண்டும். தினமும் அரைமணி நேரம் தந்தை ,நண்பனை போல உரையாடுங்கள்...!

Post Top Ad