படங்களுடன் பொருத்துதல் ..விளையாட்டு - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, August 5, 2018

படங்களுடன் பொருத்துதல் ..விளையாட்டு


படங்களுடன் பொருத்துதல் ..விளையாட்டு பறவைகள் , மான் , யானை,சிங்கம் ,புலி போன்ற விலங்குகளின் படங்களை அவை இருக்கும்  இடங்களோடு பொருத்துதல்...
வகுப்பில் உள்ள அத்தனை குழந்தைகளும் ஆர்வத்துடன் விளையாடும் விளையாட்டு.....ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி ... இடைமைப்பட்டிப்புதூர் ஐந்தாம்வகுப்பு ..  ஆங்கிலவழிக்கல்வி

Post Top Ad