ஆகஸ்ட் 24 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Friday, August 24, 2018

ஆகஸ்ட் 24 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

அணு சக்தி ஆணையத்தின் தலைவர், புன்னகைத்த புத்தர் (Smiling Buddha) என்ற அணு வெடிப்பு சோதனை நிகழ்த்தியவர்- ஹோமி நஸ்வர்வான்ஜி சேத்னா (Homi Nusserwanji Sethna) பிறந்த தினம்.


Post Top Ad