ஆகஸ்ட் 20 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Monday, August 20, 2018

ஆகஸ்ட் 20 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

ஆகஸ்ட்-20. பிளவு மூளை மற்றும் வலிப்பு நோய் கண்ட நோயாளிகளைக் குறித்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்- ரோஜர் வால்காட் ஸ்பெர்ரி (Roger Wolcott Sperry) பிறந்த தினம்Post Top Ad