முதல் வகுப்பு சேரும்போது கொடுக்கப்படும் தேதியே இறுதியானது,வயது குறைவு காரணமாகதேதி மாற்றம் செய்து பள்ளியில் சேர்த்துவிட்டு 10 ஆம் வகுப்பு முடித்த பிறகு பிறந்த தேதியை மாற்ற இயலாது!! அரசு உத்தரவு!! - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, August 6, 2018

முதல் வகுப்பு சேரும்போது கொடுக்கப்படும் தேதியே இறுதியானது,வயது குறைவு காரணமாகதேதி மாற்றம் செய்து பள்ளியில் சேர்த்துவிட்டு 10 ஆம் வகுப்பு முடித்த பிறகு பிறந்த தேதியை மாற்ற இயலாது!! அரசு உத்தரவு!!
Lr. No.14914/S2/2018-1 Dt: July 18, 2018  Alteration of date of birth of Government servants - Orders of High Court of Madras, dated 11.07.2017 in W.P. No.17792 of 2004 - Reckoning of age criteria based on the S.S.L.C Examination - Guidelines - Issued.CLICK HERE - Lr. No.14914/S2/2018-1 Dt: July 18, 2018 
 Alteration of date of birth of Government servants - Orders of High Court of Madras, dated 11.07.2017 in W.P. No.17792 of 2004 - Reckoning of age criteria based on the S.S.L.C Examination - Guidelines - Issued


Post Top Ad