ஆகஸ்ட் 07 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு - Asiriyar.Net

Tuesday, August 7, 2018

ஆகஸ்ட் 07 - மாணவர்களுக்கு கூற தினம் ஒரு அறிஞரின் வாழ்க்கை குறிப்பு

இந்தியாவின் பசுமைப் புரட்சியின் தந்தை- மான்கொம்பு சாம்பசிவன் சுவாமிநாதன்  (M.S.Swaminathan) பிறந்த தினம்.Post Top Ad