ஆசிரியர்களின் ஆடை விதிமுறைகள் (Dress Code) : பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Sunday, December 19, 2021

ஆசிரியர்களின் ஆடை விதிமுறைகள் (Dress Code) : பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 

அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களின் ஆடை விதிமுறைகள் (Dress Code) மற்றும் நடவடிக்கைகள் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - நாள்: 29.06.2012

Post Top Ad