உபரி ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமை எவ்வாறு கடைபிடிக்கப்படும் ? அவர்களின் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும் முறைகள் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கம் - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, December 27, 2021

உபரி ஆசிரியர்களின் முன்னுரிமை எவ்வாறு கடைபிடிக்கப்படும் ? அவர்களின் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும் முறைகள் குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கம்

 


மாணவர் ஆசிரியர் விகிதத்தின்படி பணியாளர்கள் நிர்ணயம் செய்யப்படும். இது மேலே படிக்கப்பட்ட இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது அரசாங்க ஆணை மற்றும் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமைச் சட்டம், 2009ன் படி மேற்கொள்ளப்படும். இது EMIS மற்றும் துறை இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். இதேபோல் பள்ளி குறிப்பிட்ட பாட வாரியான காலியிடங்களும் முன்கூட்டியே துறை இணையதளத்தில் கிடைக்கும்.


மேற்கூறிய பயிற்சிக்குப் பிறகு உபரியாக வழங்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் இடமாற்றம் (பணியிடல்) பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு முதலில் மேற்கொள்ளப்படும்:


() தற்போதைய பள்ளியில் சேரும் தேதியின் அடிப்படையில் ஜூனியர் மோஸ்ட் ஆசிரியர். ஒரு குறிப்பிட்ட கேடரில் / பாடத்தில் பணியமர்த்தப்பட்டால், வேறு இடங்களில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும். இது மாவட்டத்திற்குள் உள்ள அனைத்து பணி மூப்பு அடிப்படையில் அல்ல, ஆனால் குறிப்பிட்ட பள்ளி மூப்பு மற்றும் குறிப்பிட்ட பாட மூப்பு அடிப்படையில். இந்த விதி ஆரம்ப பள்ளி முதல் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் வரை பொருந்தும். ஒருமுறை பணியமர்த்தப்பட்ட ஆசிரியர் அடுத்த மூன்று கல்வியாண்டுகளுக்கு மீண்டும் பணியமர்த்தப்படமாட்டார். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், கருத்தரிக்கப்பட்ட ஆசிரியர் மேலும் பணியமர்த்தலில் இருந்து விலக்கு பெற ஆதாரங்களைக் காட்ட வேண்டும். இருப்பினும், ஆசிரியர் விரும்பினால், அவர்கள் அடுத்த ஆண்டில் கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.


ஒரு குறிப்பிட்ட கேடர் / பாடத்தில் உள்ள வேறு ஆசிரியர் அதே பள்ளியில் இருந்து விரும்பினால், சம்பந்தப்பட்ட தலைமையாசிரியர் தொகுதிக் கல்வி அலுவலர் மாவட்டக் கல்வி அலுவலரால் எதிர் கையொப்பமிடப்பட்ட அறிவிப்பை முறையாகப் பெற்ற பிறகு, ஜூனியர் மோஸ்ட் ஆசிரியருக்குப் பதிலாக அந்த ஆசிரியரை நியமிக்கலாம்.


பணியமர்த்தப்பட வேண்டிய ஆசிரியர் பார்வைக் குறைபாடுடையவராக இருந்தால் (40% அல்லது அதற்கு மேல்), அந்த ஆசிரியர் அதே நிலையத்தில் தொடர அனுமதிக்கப்படுவார். அதன் மூலம் கேடர் குறிப்பிட்ட பாடத்தில் உடனடியாக அடுத்த ஜூனியர் ஆசிரியர் பணியமர்த்தப்படுவார். பணியமர்த்தப்பட வேண்டிய ஆசிரியர் அதே கல்வியில் ஓய்வு பெற வேண்டியிருந்தால் iv)


ஆண்டு, அந்த ஆசிரியர் அதே நிலையத்தில் தொடர அனுமதிக்கப்படுவார். இதன் மூலம் கேடர்/குறிப்பிட்ட பாடத்தில் உடனடியாக அடுத்த ஜூனியர் ஆசிரியர் பணியமர்த்தப்படுவார். ஒரு பள்ளியில் என்சிசி பிரிவுக்கு ஒரு ஆசிரியர் பொறுப்பாக இருந்தால், அந்த ஆசிரியர்


அதே நிலையத்தில் தொடர அனுமதிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உடனடி அடுத்தது


அதே கேடரில் (அதே பாடத்தில்) இளைய ஆசிரியர் பணியமர்த்தப்படுவார்.


பின்பற்றுகிறது


v)


vi) உபரி ஆசிரியர்களை பணியமர்த்துவது அவர்கள் ஆசிரியர் சேவையில் சேர்ந்த ஆரம்ப தேதியின் அடிப்படையில் இருக்கும். சேவையில் சேரும் தேதி ஒரே மாதிரியாக இருந்தால், பிறந்த தேதி (DOB) தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்கலாம்.


vii)


வரிசைப்படுத்தல் பின்வரும் வரிசையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது:


தொடக்கக் கல்வியைப் பொறுத்தவரை, தொகுதி / கல்வி மாவட்டத்திற்கு ஒரு வருவாய் மாவட்டம் மற்றும் வருவாய் மாவட்டத்திற்கு வெளியே. பள்ளிக் கல்வியைப் பொறுத்தவரை, வருவாய் மாவட்டத்திற்குள் மற்றும் வருவாய் மாவட்டத்திற்கு வெளியே.


2. சிறப்பு வழக்கு


பொது இடமாறுதல் ஆலோசனைக்கு முன்னதாக, நடவடிக்கையில் இறந்த பாதுகாப்பு சேவைகளின் பணியாளர்களின் மனைவிக்கு இடமாற்றம் வழங்கப்படலாம்.


(ஆ) பொதுவாக பின்பற்றப்பட்டது:

கோரிக்கை நடைமுறையின் பேரில் இடமாற்றம்


(i) காலிப் பணியிடங்கள், உபரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் இடைநிலைப் பணிகளுக்கான அறிவிப்பு தேதி


ஆசிரியர்களின் சீனியாரிட்டி - மே/ செப்டம்பர் / டிசம்பர் 1 வாரம்.


(ii) EMIS மற்றும் உரிமைகோரல்கள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் மூலம் பரிமாற்ற கோரிக்கையை பதிவு செய்தல்


- அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 5 வேலை நாட்கள்.


Post Top Ad