14% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 10 (Grade Pay - 2800) - SG Teacher - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, December 29, 2021

14% அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? - உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் - Level 10 (Grade Pay - 2800) - SG Teacher

 


14 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு உங்களுக்கு எவ்வளவு வரும்? 

தமிழ்நாடு அரசு ஜனவரி 1 முதல் தமிழக அரசு ஊழியர் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 14 சதவீத அகவிலைப்படி உயர்வு அறிவித்துள்ளது அதன்படி தற்போது உள்ள 17 சதவீத அகவிலைப்படி லிருந்து 31 சதவீத அகவிலைப்படி உயருகிறது இதில் உங்களுக்கு எவ்வளவு அகவிலைப்படி உயர்வு வரும் என்பதற்கான அட்டவணை உத்தேச அட்டவணை பட்டியல் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது


14% D.A Hike Calculation - Level 10 (Grade Pay - 2800)


Click Here To Download - 14% D.A Hike Calculation - Level 10 (Grade Pay - 2800) - Pdf


📌 *Level 12 (Grade Pay - 4300) - SG Teacher* Click Here

📌 *Level 15 (Grade Pay - 4500) - Primary Head Master* Click Here

📌 *Level 16 (Grade Pay - 4600) - BT Teacher* Click Here

📌 *Level 18 (Grade Pay - 4800) - BEO, PG, Middle & HS Head Master* Click Here

📌 *Level 22 (Grade Pay - 5400) - BEO, PG, HS & HSS Head Master* Click Here

📌 *Level 23 (Grade Pay - 5700) - HS & HSS Head Master* Click Here


Post Top Ad