வட்டாராக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு DEO பதவி உயர்வு வழங்க பரிந்துரை - Govt Letter - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, October 15, 2020

வட்டாராக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு DEO பதவி உயர்வு வழங்க பரிந்துரை - Govt Letter

 வட்டாராக் கல்வி அலுவலர் பதவியும் உயர் நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவியும் ஒரே நிலையில் இருப்பதால் வட்டாராக் கல்வி அலுவலர் களுக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க  பரிந்துரை

Recommend For You

Post Top Ad