கோவை தனியார்பள்ளிகள் அங்கீகாரத்திற்கு போலி முத்திரை பயன்படுத்திய விவகாரம்.விசாரனை நடத்த மதிப்பு மிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் உத்தரவு!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, February 19, 2020

கோவை தனியார்பள்ளிகள் அங்கீகாரத்திற்கு போலி முத்திரை பயன்படுத்திய விவகாரம்.விசாரனை நடத்த மதிப்பு மிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் உத்தரவு!!கோவை தனியார்பள்ளிகள் அங்கீகாரத்திற்கு போலி முத்திரை பயன்படுத்திய விவகாரம்.விசாரனை நடத்த மதிப்பு மிகு பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் உத்தரவு!!
Recommend For You

Post Top Ad