அரசு ஊழியர்கள் வேலை நேரத்தில் அடையாள அட்டையை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் , பணிநேரத்தில் அடையாள அட்டை அணியாத அரசு ஊழியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பணியாளர் நலன் மற்றும் சீர்திருத்தத்துறை உத்தரவு - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Thursday, February 27, 2020

அரசு ஊழியர்கள் வேலை நேரத்தில் அடையாள அட்டையை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் , பணிநேரத்தில் அடையாள அட்டை அணியாத அரசு ஊழியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பணியாளர் நலன் மற்றும் சீர்திருத்தத்துறை உத்தரவுஅரசு ஊழியர்கள் வேலை நேரத்தில் அடையாள அட்டையை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும் , பணிநேரத்தில் அடையாள அட்டை அணியாத அரசு ஊழியர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பணியாளர் நலன் மற்றும் சீர்திருத்தத்துறை உத்தரவு!!Recommend For You

Post Top Ad