மீண்டும் ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு - விண்ணப்பம் செய்யாதவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு - New Counselling Time Table - DEE Proceedings - Asiriyar.Net

Wednesday, July 10, 2024

மீண்டும் ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு - விண்ணப்பம் செய்யாதவர்களுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு - New Counselling Time Table - DEE Proceedings

 
2024-2025 ஆசிரியர் பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பம் செய்யாதவர்களுக்கு 11.07.2024 மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க மீண்டும் வாய்ப்பு - தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண் : 009839/ டி1/ 2024, நாள்: 10-07-2024


Click Here to Download - Rechance Counselling 2024 - Director Proceedings - PdfPost Top Ad