பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை! - Asiriyar.Net

Tuesday, May 3, 2022

பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!

 

பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள 10,11,12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு நாட்களில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை!Post Top Ad