பணியை முடித்துவிட்டால் ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வருகைபுரியத் தேவையில்லை - CEO Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, May 13, 2022

பணியை முடித்துவிட்டால் ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வருகைபுரியத் தேவையில்லை - CEO Proceedings

 

பணியை விரைந்து முடித்துவிட்டால் அதன்பிறகு ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கு வருகைபுரியத் தேவையில்லை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்
Post Top Ad