எண்ணும் எழுத்தும் 4,5,6,7,8 கட்ட பயிற்சி - Direct Link - Asiriyar.Net

Monday, May 23, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் 4,5,6,7,8 கட்ட பயிற்சி - Direct Link

 
EMIS இணையத்தில் ஆன்லைன் மூலமாக தொடக்க கல்வித்துறை ஆசிரியர்களுக்கு அடிப்படை திறனுக்கான எண்ணும் எழுத்தும் என்ற பயிற்சி ஒவ்வொரு கட்டமாக நடந்துவருகிறது. தற்போது நான்காம் கட்ட பயிற்சிக்கான இணைப்பு EMIS இணையத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 


ஆசிரியர்கள் EMIS இணையத்தில் தங்களது Teacher ID மற்றும் Password கொடுத்து உள்நுழைந்து பயிற்சியினை முடிக்கலாம்.....


பயிற்சி லிங்க்....


 https://tntp.tnschools.gov.in/dashboard?course=5


Post Top Ad