அலகு மாறுதல் ஆணை பெற்ற ஆசிரியர்களை31.05.2022 பணிவிடுவிப்பு செய்ய உத்தரவு - Proceedings - Asiriyar.Net

Friday, May 27, 2022

அலகு மாறுதல் ஆணை பெற்ற ஆசிரியர்களை31.05.2022 பணிவிடுவிப்பு செய்ய உத்தரவு - Proceedings

 அலகு விட்டு அலகு மாறுதல் ஆணை பெற்ற அனைத்து வகை ஆசிரியர்களையும் 31.05.2022 பிற்பகல் பணிவிடுவிப்பு செய்ய சென்னை முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு!!!*


Post Top Ad