அரசு பள்ளிகளில் 72 ஆயிரம் மின்னணு பலகைகள் அமைக்க நடவடிக்கை!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Friday, February 28, 2020

அரசு பள்ளிகளில் 72 ஆயிரம் மின்னணு பலகைகள் அமைக்க நடவடிக்கை!!


அரசு பள்ளிகளில் 72 ஆயிரம் மின்னணு பலகைகள் அமைக்க நடவடிக்கை!!


Recommend For You

Post Top Ad