தொடக்கக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றிய/நகராட்சி/அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் 01-01-2020 நிலவரப்படி பதவி உயர்வுக்குத் தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, February 26, 2020

தொடக்கக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றிய/நகராட்சி/அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் 01-01-2020 நிலவரப்படி பதவி உயர்வுக்குத் தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!தொடக்கக் கல்வி - ஊராட்சி ஒன்றிய/நகராட்சி/அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர்களின் 01-01-2020 நிலவரப்படி பதவி உயர்வுக்குத் தகுதியான தேர்ந்தோர் பட்டியல் தயாரித்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!
Recommend For You

Post Top Ad