இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 65,500 / - எட்டியவுடன் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உண்டா? - RTI Reply Letter. - Asiriyar.Net

Post Top Ad

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, May 2, 2022

இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 65,500 / - எட்டியவுடன் ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உண்டா? - RTI Reply Letter.

 

இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ .65,500 / - எட்டியவுடன் அவர்களுக்கு வருடாந்திர ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உண்டா? - RTI Reply Letter.


பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் அடிப்படை ஊதியம் ரூ .65,500 / - எட்டியவுடன் அவர்களுக்கு வருடாந்திர ஆண்டு ஊதிய உயர்வு உண்டா ? இல்லையா ? என்ற விவரம் வழங்கவும்.
Post Top Ad