தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகள் BEO அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய ஆண்டு இறுதி தேர்ச்சி அறிக்கை படிவங்கள் - All Forms Download Here - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, July 11, 2020

தொடக்க, நடுநிலைப் பள்ளிகள் BEO அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டிய ஆண்டு இறுதி தேர்ச்சி அறிக்கை படிவங்கள் - All Forms Download HereYear End Forms - Primary & Upper Primary

Cover Page - Download Here
Census  - Download Here
Class Abstract  - Download Here
Mark List - Download Here
Address - Download Here

தரநிலை  தேர்ச்சி விவர அறிக்கை - Download Here
மாணவர் திரள் பதிவேடு - 2019 - 2020 - Download Here
மாணவர் தேர்ச்சி விவரம் - Download Here
5+  குழந்தைகளின் பட்டியல் - Download Here
இன வாரியான மாணவர் பட்டியல் - Download Here


தேர்ச்சி அறிக்கை சுருக்கம் - Download Here
குடிமதிப்பு விவரப் பட்டியல் - Download Here
மொத்த பள்ளி வேலை நாட்கள் - Download Here
ஆசிரியர் விடுப்புகால முகவரி - Download Here
வாசிப்புத்திறன் பதிவேடு - Download Here

All Forms - Single Pdf File - Download Here

Recommend For You

Post Top Ad