பள்ளிக் கல்வி தொடர்பான விளக்கம் பெற பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை - Asiriyar.Net

Thursday, April 9, 2020

பள்ளிக் கல்வி தொடர்பான விளக்கம் பெற பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறைபள்ளிக் கல்வி தொடர்பான விளக்கம் பெற பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறை திறக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாட்டு அறை தொடர்பு எண் 9488201820 - என்ற எண்ணை தொடர்புக் கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Post Top Ad