இந்திய முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள டோல்கேட்டுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பணம் கட்ட தேவையில்லை என்பதற்கான் மத்திய அரசாணை. - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, September 19, 2020

இந்திய முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள டோல்கேட்டுகளில் மாற்றுத்திறனாளிகள் பணம் கட்ட தேவையில்லை என்பதற்கான் மத்திய அரசாணை.

 
Recommend For You

Post Top Ad