புத்தகம் PDF மற்றும் கம்ப்யூட்டரில் SCREEN உள்ள எந்த பக்கத்தில் உள்ள படங்களையும் தேவையான வடிவில் அளவில் CUT COPY PASTE செய்யலாம் எப்படி??? - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Saturday, April 11, 2020

புத்தகம் PDF மற்றும் கம்ப்யூட்டரில் SCREEN உள்ள எந்த பக்கத்தில் உள்ள படங்களையும் தேவையான வடிவில் அளவில் CUT COPY PASTE செய்யலாம் எப்படி???
புத்தகம் PDF மற்றும் கம்ப்யூட்டரில் SCREEN  உள்ள எந்த பக்கத்தில் உள்ள படங்களையும் தேவையான வடிவில் அளவில் CUT COPY PASTE செய்யலாம் எப்படி???
SNIPPING TOOL எப்படி எங்கு பயன்படுத்தலாம்????

Recommend For You

Post Top Ad