அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது என்னும் ஆண்ட்ராய்டு செயலியை தங்களது மொபைலில் பதிவு செய்ய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Wednesday, April 22, 2020

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது என்னும் ஆண்ட்ராய்டு செயலியை தங்களது மொபைலில் பதிவு செய்ய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது


அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலகப் பணியாளர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கிய சேது என்னும் ஆண்ட்ராய்டு செயலியை தங்களது மொபைலில் பதிவு செய்ய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.


I recommend Aarogya Setu app to fight against COVID19. Please download and share it using this link

 Android : 


iOS : 

https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

Recommend For You

Post Top Ad