பணிக்கு வரவேண்டும் - தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலக ஊழியர்களுக்கு உத்தரவு! - Asiriyar.Net

Friday, May 15, 2020

பணிக்கு வரவேண்டும் - தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலக ஊழியர்களுக்கு உத்தரவு!


தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலக அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் பணிக்கு வர உத்தரவு

வரும் திங்கள் கிழமை முதல் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் - தொடக்க கல்வித்துறை உத்தரவு.

Post Top Ad