3 மாதங்களுக்கு AZ கணக்குத் தலைப்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி இயக்கக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உத்தரவு ! - Asiriyar.Net

Saturday, April 11, 2020

3 மாதங்களுக்கு AZ கணக்குத் தலைப்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி இயக்கக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உத்தரவு !தென்காசி , இராணிப்பேட்டை , திருப்பத்தூர் , செங்கல்பட்டு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களுக்கு 01 . 04 . 2020 முதல் 30 . 06 . 2020 வரையிலான மூன்று மாதங்களுக்கு AZ கணக்குத் தலைப்பில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பள்ளிக் கல்வி இயக்கக நிதிக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் உத்தரவு!!Post Top Ad