முகநூல் எழுத்தாளர்களுக்குப் புதுவரவு இதழ் விருது பெற அழைப்பு! - Asiriyar.Net

Sunday, May 26, 2019

முகநூல் எழுத்தாளர்களுக்குப் புதுவரவு இதழ் விருது பெற அழைப்பு!புதிய வரவு மாத இதழ் முகநூலில் தொடர்ந்து எழுதி வரும் எழுத்தாளப் பெருமக்களுக்கு முகநூல் எழுத்துச் செம்மல் விருதுக்கு அன்பான அழைப்பு!!

Post Top Ad