ஆரோக்கிய சேது App ன் பயன்கள் - தொடர்பு அலுவலரை (Nodal Officer) நியமித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு! - Asiriyar.Net

Post Top Ad


Friday, April 24, 2020

ஆரோக்கிய சேது App ன் பயன்கள் - தொடர்பு அலுவலரை (Nodal Officer) நியமித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!


DSE - கோவிட் 19  ஆரோக்கிய சேது App ன்  பயன்கள் - தொடர்பு அலுவலரை (Nodal Officer) நியமித்து பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!


With reference to the Government letter cited, I submit that the following officer is nominated to co-ordinate with School Education Department to down load and to make use of Arogya Setu App and the Covid 19 IVRS system to contain the spread of Covid 19 in the state.
Recommend For You

Post Top Ad