11.08.2022 அன்று பள்ளிகளில் எடுக்க வேண்டிய விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!! - Asiriyar.Net

Wednesday, August 10, 2022

11.08.2022 அன்று பள்ளிகளில் எடுக்க வேண்டிய விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி - பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!

 

பள்ளிகளில் போதை விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி எடுக்க பள்ளிக் கல்வி ஆணையர் உத்தரவு!!! 11.08.2022 @10.30 Am

Post Top Ad