"ஆசிரியர் மனசு" - 1000 கடிதங்கள் அனுப்பி வைத்துள்ள TET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள். - Asiriyar.Net

Tuesday, August 16, 2022

"ஆசிரியர் மனசு" - 1000 கடிதங்கள் அனுப்பி வைத்துள்ள TET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள்.

 
"ஆசிரியர் மனசு" - முதற்கட்டமாக சுமார் 1000 கடிதங்கள் அனுப்பி வைத்துள்ள நிரந்தரப் பணியில் உள்ள AIDED பள்ளி - TET நிபந்தனை ஆசிரியர்கள்.


Click Here to Download - Asiriyar manasu - TET Teachers Letter - PdfPost Top Ad