ஊதியமில்லா அசாதாரண விடுப்புக்கு மட்டுமே ஈட்டிய விடுப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும் - RTI Letter - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Wednesday, July 27, 2022

ஊதியமில்லா அசாதாரண விடுப்புக்கு மட்டுமே ஈட்டிய விடுப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும் - RTI Letter

 

ஊதியமில்லா அசாதாரண விடுப்புக்கு மட்டுமே ஈட்டிய விடுப்பு குறைக்கப்பட வேண்டும் - பள்ளிக் கல்வி ஆணையரகம் RTI பதில் - நாள்: 20.04.2022 மற்றும் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவு மூலம் பெறப்பட்ட கடிதம் - நாள்: 23.12.2019 !


Click Here to Download - EL  - RTI Letter - Pdf
Post Top Ad