எண்ணும் எழுத்தும் - அடுத்த கட்ட பயிற்சி - Director Proceedings - Asiriyar.Net

Join Pallikalvi Telegram Group

Join PallikalviTn District Wise WhatsApp Groups

Monday, July 18, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - அடுத்த கட்ட பயிற்சி - Director Proceedings

 

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் இதுவரை கலந்து கொள்ளாத ஆசிரியர்களுக்கு மூன்று நாட்கள் உண்டு உறைவிட பயிற்சி மற்றும் அடுத்த கட்ட EE பயிற்சி சார்ந்த இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


Post Top Ad