தேர்தல் முடியும் வரை வேலூர் வருவாய் மாவட்டம் முழுமைக்கும் பள்ளிகளில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கவும் விழாக்கள் நடத்தவும் தடை - Asiriyar.Net

Wednesday, July 17, 2019

தேர்தல் முடியும் வரை வேலூர் வருவாய் மாவட்டம் முழுமைக்கும் பள்ளிகளில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கவும் விழாக்கள் நடத்தவும் தடை
Post Top Ad